Porovnanie autorov


          Balady J.Kráľa a J.Bottu


          Botto -žiadny sólový hrdina -nie titani; hlavná problematika -porušenie morálnych zásad; podoba na ľudové balady, žiadne reflexie a digresie; veľa nadprirodzených prvkov


          Kráľ – autobiografické diela; dlhé lyrické úvody; nemá nadprir.prvky- ale pobáda k revolúcii