Janko Kráľ

                    i.        Životopis a tvorba


          študoval v Levoči a na BA lýceu -tu píše svoje prvotiny (v štúrovčine)


          publikuje v časopisoch


          túla sa po Slovensku a burcuje ľud, aby povstal a hájil si svoje práva =>bol za to väznený


          oženil sa a mal 4 deti; prestal písať, stal sa schizofrenickým úradníkom -zlomený človek


          zakladateľ modernej reflexívnej lyriky


          jánošíkovská tematika; balady

                  ii.        Duma bratislavská


          bola napísaná ako protest na odvolanie Štúra z učiteľskej funkcie a jeho odchod do Levoče


          odbojne sa stavia proti tým, ktorí chcú prekaziť rozvoj slov.nár.života – hatajúcim Dunaj


          verí tu v silu národa – báseň vyznieva ako triedny konflikt medzi utláčaným národom a pánmi

                iii.        Zakliata panna vo Váhu a divný Janko


          1.časť- lyrická –autobiografická =>opis krajiny, ľudí; lyrický obraz svojho vnútra nenachádzajúci nikde pokoj


          2.časť-epická –baladická =>Janko chce zachrániť pannu. Má skočiť do vody s obrátenými vecami, oblečením. Avšak zabudne si obrátiť vrecko na tabak –múď. Utopí sa


          v epilógu splýva hrdina s prírodou


          všetky svoje rozpory -smútok, nespokojnosť so svetom, ale aj lásku k ľuďom a vôľu priniesť slobodu


          romantizmus v hl. postave – čudák, samotár; divný, nikomu neverí; nikto ho nemá rád -nenávidia a odsudzujú ho -jemu je to jedno, je ľahostajný; chce sa pomstiť (je však nedôsledný a ignorantský), je vnútorne rozpoltený; individualista a titan


          veľká spojitosť s prírodou -kontrast harmonickej prírody a búrlivého Janka


          Janko má problémy so spoločnosťou -nepochopenie ho vháňa do samoty, uzatvára sa do seba, ľud ho odsudzuje


          morálne a spoločenské problémy, subjektívny pocit – stroskotanie autorových snov a túžob


          zložitá kompozícia rozdelená na 4 časti; je tu rozprávač -autor v úlohe pastiera, v úvode vyjadruje nespokojnosť, je znechutený, unudený, v druhej časti opisuje idylický život na Slovensku -stáda oviec na lúkách, veselé národné piesne, hry junákov. Ďalšia časť je o vodnej panne, ktorá j učarovala, v závere chce vykonať hrdinský čin -tragicky hynie pri romantickom čine

                  iv.        Orol vták


          vyjadruje slobodu, voľnosť letu vtáka symbolizuje slobodu národa; Orol -voľnosť; Tatry -Slovensko

                    v.        Jarná pieseň


          je oslavou úsvitu, nových čias pre slov.národ; Jar je symbol nového života, oživenia. Mnohé národy sa snažia umlčať náš národ, autor vyzýva Slovákov, aby sa aktívne zapojili do boja o národnú samostatnosť

                  vi.       Vzťah k téze


          najbúrlivejšia, najsubjektívnejšia a najrozporuplnejšia postava


          najviac sa priblížil európskemu romantizmu


          podnecoval vzbury, organizoval demonštratívne pochody


          „Romantizmus nielen tvoril, ale ním aj žil.“– autoštylizácia